Liittyminen

pive_lippu

Piikkiön veneseuraan voi liittyä joko varsinaiseksi, perhe-, nuoriso-, kannatus-, tai vuosijäseneksi. Venepaikka voidaan myöntää ainoastaan seuran varsinaiselle tai vuosijäsenelle.

Varsinainen jäsen

Vaihtoehto on tarkoitettu aktiiviveneilijälle ja on hinnaltaan edullinen pitkäaikaiseen jäsenyyteen ja venepaikan hallintaan kotisatamassa. Seuraan liityttäessä ja lunastettaessa venepaikan, muodostuu hinta liittymisvuonna liittymis-, vuosi- ja venepaikkamaksusta.

Seuraavat vuodet jäsen maksaa vuosimaksun ja tarvittaessa venepaikkamaksun. Venepaikkavaraus on uudistettava vuosittain.

Vuosijäsen

Vuosijäsenyys on vaihtoehto lyhytaikaisempaan tai rajoitetumpaan tarpeeseen seuran jäsenyyteen tai venepaikkaan. Vuosijäsen maksaa vuosittain vuosijäsenmaksun ja tarvittaessa venepaikkamaksun. Vuosijäsenellä ei ole äänivaltaa. Venepaikkahakemus on tehtävä vuosittain. Varsinaisten jäsenten venepaikkavaraukset ovat etusijalla.

Perhejäsen

Kipparijäsenen perheenjäsen voi liittyä seuraan perhejäseneksi. Vähintään viisi vuotta perhejäsenmaksua maksaneen jäsenen muuttaessa omaan talouteensa voi hallitus hakemuksesta hyväksyä hänet kipparijäseneksi ilman liittymismaksua.

Nuorisojäsen

Nuorisojäseneksi on tarkoitettu alle 18-vuotiaille nuorille. Nuorisojäsenyys voi kestää 23 ikävuoteen saakka. Vähintään viisi vuotta nuorisojäsenmaksua maksaneen jäsenen muuttaessa omaan talouteensa voi hallitus hakemuksesta hyväksyä hänet varsinaiseksi jäseneksi ilman liittymismaksua.

Nuorisojäseneksi voi liittyä kuka tahansa nuori, nuorisojäsenyys ei edellytä vanhempien varsinaista jäsenyyttä. Nuorisojäsenellä ei ole äänivaltaa eikä venepaikkaoikeutta seuran kotisatamassa.

Kannatusjäsen

Kannatusjäseneksi voi yhdistyksen hallitus hyväksyä henkilöitä, oikeuskelpoisia yhteisöjä tai säätiöitä, jotka tukevat yhdistyksen toimintaa suorittamalla vuotuisen tai kertakaikkisen kannatusjäsenmaksun. Kannatusjäsenellä on puhe-, mutta ei äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa. Kannatusjäsenellä ei ole varsinaisen jäsenen oikeuksia seuran järjestämiin palveluihin.

Liittymiskaavake

Liittymiskaavake.pdf